Derdengeldenproject voor Nederlandse reisbranche wordt tijdelijk stil gezet maar krijgt vervolg

Rotterdam, 24 juni 2016

Derdengeldenproject voor Nederlandse reisbranche wordt tijdelijk stil gezet maar krijgt vervolg 

Er is grote vraag naar een derdengeldensysteem voor de Nederlandse reisbranche. Dat laten de bij ANVR aangesloten reisondernemingen weten als reactie op een pilotproject van de Stichting Derdengelden Reizen (SDR). Dit project, een derdengeldenplatform, is de afgelopen maanden in gebruik genomen in een pilot. Uit deze pilot blijkt dat het systeem goed functioneert en dat het een betrouwbaar en betaalbaarder alternatief is voor de bankgaranties of directe incasso die nu vaak in de reisbranche worden gevraagd. Daarom wil SDR het platform op grotere schaal gaan aanbieden. De afgelopen maanden is echter naar voren gekomen dat de huidige ontwikkelaar van het derdengeldensysteem niet over de mogelijkheden beschikt om het platform te laten voldoen aan de wensen van alle verschillende partijen en de vereisten die komen kijken bij het op grote schaal aanbieden van het systeem. Daarom wordt het project tijdelijk stop gezet om kosten te beperken. Ondanks de teleurstelling over deze situatie, zullen de andere betrokkenen (ANVR, SGR en Fadiro) de komende tijd kijken hoe, in welke vorm en in samenwerking met welke payment service provider (PSP) een derdengelden platform in 2017 wel aangeboden kan worden aan de Nederlandse reisbranche.

Stichting Derdengelden Reizen (SDR) is in april 2015 opgericht door ANVR en SGR met als doel de kosten voor reisorganisatoren en reisagenten omlaag te brengen. In het verleden is gebleken dat zowel reisorganisatoren als reisagenten grote schade kunnen oplopen bij onderlinge levering indien één van beide partijen failliet gaat. Daarom vraagt de reisbranche zekerheden aan elkaar, meestal in de vorm van bankgaranties of direct incasso. Dit is echter vrij kostbaar. SDR biedt hier een oplossing voor in de vorm van een derdengeldsysteem waarbij het geld van de consument op een rekening staat van een onafhankelijke partij. Dit is niet alleen betaalbaarder dan een bankgarantie of direct incasso, het zorgt er bovendien voor dat bepaalde klantgegevens niet uitgewisseld hoeven te worden waardoor privacyvraagstukken vermeden kunnen worden.


Voor meer informatie:

Stichting Derdengelden Reizen
Erik Jan Reuver
Telefoon: 010 789 13 00
E-mail: reuver@stdr.nl